Privacy beleid

Over ons privacybeleid

Cake by the ocean by
Showpony BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die
wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten, en gaan zorgvuldig om
met alle informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen.
Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit
privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop
ontsloten dienstverlening van Cake by the ocean by Showpony BV. De ingangsdatum
voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/04/2022, bij publicatie van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit
privacybeleid beschrijft welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor
deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze
gegevens kunnen worden gedeeld met derden. Wij leggen u ook uit hoe wij uw
gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke
rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons
privacybeleid, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

Over onze
gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe
wij uw gegevens verwerken, waar wij ze opslaan, welke beveiligingstechnieken
wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

 

Webwinkelsoftware

Shopify

Onze webwinkel is
ontwikkeld met behulp van Shopify. Persoonlijke gegevens die worden verzameld
bij het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Shopify.
Shopify heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te
kunnen bieden. Zij zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Shopify
is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, verplicht om de nodige
voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het gaat om uw
persoonsgegevens. Shopify gebruikt cookies om technische informatie over het
gebruik van de software te verzamelen. Er worden geen persoonlijke gegevens
verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om de
verzamelde gegevens intern te delen om haar eigen diensten te verbeteren.

 

E-mail en mailinglijsten

Office365

Voor onze reguliere
zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van Office365. Deze
partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. Office365 heeft
geen toegang tot onze mailbox en wij behandelen ons e-mailverkeer
vertrouwelijk.

 

Betalingsverwerkers

 

Mollie

Voor het afsluiten en
verwerken van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik
van de betaalprovider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en
woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals uw
bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Mollie behoudt zich het recht voor uw persoonlijke (geanonimiseerde) informatie
te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dat kader te
delen met derden. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op alle diensten
van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens
niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden
zijn toegestaan.

 

Klarna

Voor het afsluiten en
verwerken van (een deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik
van de betaalprovider Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en
woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betalingsgegevens zoals uw
bankrekeningnummer of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Klarna behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde)
informatie te gebruiken om hun dienstverlening verder te verbeteren en in dit
kader te delen met derden. In geval van een verzoek om uitstel van betaling
(kredietfaciliteit) zal Klarna persoons- en bestelgegevens delen met de
betreffende betalingsprovider. Alle bovengenoemde garanties met betrekking tot
de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op alle diensten
van Klarna waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Klarna bewaart uw gegevens
niet langer dan de termijnen die op grond van de toepasselijke rechtsgronden
zijn toegestaan.

 

MultiSafepay

Voor het afsluiten en
verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik
van de betaalprovider Multisafepay. Multisafepay verwerkt uw naam, adres en
woonplaatsgegevens. Ook verwerken zij betaalgegevens zoals uw
bankrekeningnummer of creditcardnummer. Multisafepay heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Multisafepay behoudt zich het recht voor uw persoonlijke (geanonimiseerde)
informatie te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dat
kader te delen met derden. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking
tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle
diensten van Multisafepay waarbij gebruik wordt gemaakt van derden.
Multisafepay bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van
de toepasselijke rechtsgronden zijn toegestaan.

 

Beoordelingen

Kiyoh

Wij gebruiken Kiyoh om
reviews te verzamelen. Om een review achter te laten dient u uw e-mailadres,
naam en woonplaats in te vullen. Kiyoh deelt bepaalde gegevens met ons die
nodig zijn om uw review te koppelen aan uw bestelling. Daarnaast publiceert
Kiyoh uw naam en woonplaats op hun eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh
contact met u opnemen om u te vragen uw recensie te verduidelijken, uit te
werken of van commentaar te voorzien. In het geval van een reviewverzoek delen
wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh, zij gebruiken deze informatie uitsluitend
om u uit te nodigen een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische
en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Kiyoh behoudt het recht om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun
diensten aan te bieden en te delen met derden, wij hebben Kiyoh hiervoor
toestemming gegeven. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op alle diensten
van Kiyoh waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Kiyoh bewaart uw
persoonsgegevens zolang uw recensie op hun platform wordt gepubliceerd. Kiyoh
heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, de relevante
contactgegevens vindt u op de website van Kiyoh.

 

WebwinkelKeur

Wij gebruiken WebwinkelKeur
om reviews te verzamelen. Om een review achter te laten dient u uw e-mailadres,
naam en woonplaats in te vullen. WebwinkelKeur deelt bepaalde gegevens met ons
die nodig zijn om uw review te koppelen aan uw bestelling. Daarnaast publiceert
WebwinkelKeur uw naam en woonplaats op haar eigen website. In sommige gevallen
kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om u te vragen uw review te verduidelijken,
uit te werken of te becommentariëren. In geval van één van onze reviewverzoeken
delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur, zij gebruiken deze gegevens
uitsluitend om u uit te nodigen een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor uw
persoonsgegevens te gebruiken voor het aanbieden van hun diensten en deze te
delen met derden, wij hebben WebwinkelKeur hiervoor toestemming gegeven. Alle
bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op alle diensten van
WebwinkelKeur waarbij gebruik wordt gemaakt van derden.

 

Feedback Company

Wij maken gebruik van
Feedback Company om reviews te verzamelen. Om een review achter te laten dient
u uw e-mail adres, naam en woonplaats in te vullen. Feedback Company deelt
bepaalde gegevens met ons die nodig zijn om uw review aan uw bestelling te
koppelen. Daarnaast publiceert Feedback Company uw naam en woonplaats op hun
eigen website. In sommige gevallen kan Feedback Company contact met u opnemen
om u te vragen uw recensie te verduidelijken, uit te werken of van commentaar
te voorzien. In het geval van een reviewverzoek delen wij uw naam en
e-mailadres met Feedback Company, zij gebruiken deze informatie uitsluitend om
u uit te nodigen een review achter te laten. Feedback Company heeft passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. Feedback Company behoudt het recht om uw persoonlijke gegevens te
gebruiken om hun diensten aan te bieden en deze te delen met derden, wij hebben
Feedback Company hiervoor toestemming gegeven. Alle bovengenoemde waarborgen
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van
toepassing op alle diensten van Feedback Company waarbij gebruik wordt gemaakt
van derden.

 

Transport en logistiek

PostNL

Als u bij ons een
bestelling plaatst is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol
bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten
van PostNL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij uw naam,
adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens
uitsluitend om de overeenkomst van bezorging uit te voeren. Indien PostNL
onderaannemers inschakelt, deelt zij deze gegevens met deze partijen.

 

DHL

Als u bij ons een
bestelling plaatst is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol
bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten
van DHL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij uw naam, adres
en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens uitsluitend om
de leveringsovereenkomst uit te voeren. Indien DHL onderaannemers inschakelt,
zullen zij deze informatie met deze partijen delen.

 

GLS

Als u bij ons een
bestelling plaatst is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol
bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten
van GLS. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat wij uw naam, adres
en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens uitsluitend om
de leveringsovereenkomst uit te voeren. Indien GLS onderaannemers inschakelt,
zullen zij deze gegevens met deze partijen delen.

 

Doel van de
gegevensverwerking

Algemeen doel van de
gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens
met als enig doel u onze diensten aan te bieden. Dit betekent dat het doel van
de verwerking van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of
taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (gerichte)
marketingdoeleinden. Indien u gegevens met ons deelt en wij deze gegevens
gebruiken om - niet op basis van een verzoek - op een later tijdstip contact
met u op te nemen, zullen wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw
gegevens worden niet gedeeld met derden, met enig ander doel dan om te voldoen
aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen
tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen
hebben, een eed of een wettelijke verplichting.

 

Automatisch verzamelde
gegevens

Informatie die automatisch
door onze website wordt verzameld, wordt verwerkt met als enig doel u te
voorzien van en/of onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie
(bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is
geen persoonlijke informatie.

 

Medewerking aan fiscaal en
strafrechtelijk onderzoek

In sommige gevallen kunnen
wij door de overheid verplicht worden om uw informatie te delen met het doel
mee te werken aan een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke
gevallen zijn wij gedwongen hieraan mee te werken, maar zullen wij, op basis
van de wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens
zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw cliëntprofiel bijhouden en
bewaren totdat u ons kenbaar maakt dat u niet langer van onze diensten gebruik
wenst te maken. Een dergelijk bericht fungeert ook als een verzoek om vergeten
te worden. Wij zijn verplicht facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren
vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze informatie wordt veilig
bewaard zolang de relevante termijn voor deze verplichtingen nog niet is
verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw klantprofiel en eventuele
documenten die gemaakt zijn vanwege uw opdracht of taak.

 

Uw rechten

Op grond van geldend
Nederlands en Europees recht heeft u als betrokkene bepaalde rechten als het
gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder
vindt u een toelichting op deze rechten en hoe u als betrokkene deze rechten
kunt inroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij facturen en kopieën van uw
gegevens in principe alleen naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft
gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per
post wenst te ontvangen zullen wij u vragen zich dienovereenkomstig te
identificeren. Wij houden een administratie bij van afgesloten verzoeken, in
geval van een verzoek om vergeten te worden houden wij een administratie bij
van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens
in bestanden die gestructureerd zijn in een machinaal leesbaar formaat op basis
van gegevensclassificaties die wij binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te
allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen
of gebruiken.

 

Recht op inzage

U behoudt te allen tijde
het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of
herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt een verzoek tot inzage richten aan onze
contactpersoon belast met privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie
op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij
ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met daarbij een overzicht
van de verwerkers die deze gegevens beheren met vermelding van de categorieën
waaronder wij deze gegevens opslaan.

 

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde
het recht om de door ons verwerkte gegevens die een relatie hebben of kunnen
worden herleid tot uw persoon kunnen worden herleid. U kunt deze aanpassing
vragen aan onze contactpersoon belast met privacyzaken. U ontvangt binnen 30
dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u
via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn
aangepast.

 

Recht op beperking van de
verwerking

U behoudt te allen tijde
het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of
herleidbaar zijn tot uw persoon. U kunt een dergelijke beperking vragen aan
onze contactpersoon die belast is met privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen
een antwoord op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u via
het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de verwerking van uw
gegevens wordt beperkt totdat u ervoor kiest deze beperking ongedaan te maken.

 

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde
het recht om te verzoeken dat de gegevens die wij verwerken en die op uw
persoon betrekking hebben of daartoe herleidbaar zijn, door een derde naar
keuze worden verwerkt. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u, via het bij ons
bekende e-mailadres, uw (persoons)facturen of kopieën van gegevens die wij, of
derden namens ons, hebben verwerkt. De kans is groot dat wij in een dergelijk
geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden omdat wij de veiligheid
van de eerdere gegevens niet meer kunnen garanderen.

 

Recht van verzet en andere
rechten

U behoudt te allen tijde
het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
ons, of namens ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij
de verwerking van uw gegevens onmiddellijk staken terwijl uw bezwaar wordt
onderzocht en behandeld. In geval van een gerechtvaardigd bezwaar zullen wij
alle facturen en/of kopieën van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons,
tot dan toe hebben verwerkt retourneren en de verwerking daarna staken. U
behoudt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde
besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat
dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht wel van
toepassing is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze contactpersoon
die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

 

Wijzigingen in het
privacybeleid

Wij behouden te allen tijde
het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina staat echter altijd
de meest recente versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid
gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met
betrekking tot uw persoon verwerken, dan stellen wij u daarvan per e-mail op de
hoogte.

 

Bedrijfsgegevens

Cake by the ocean by
Showpony BV

HJE Wenckebachweg 45 C,
1096 AK Amsterdam Nederland

T (020) 494-0010

E
info@cakebytheocean.amsterdam

Contactpersoon
voor privacyzaken