Disclaimer

Op het gebruik van
deze website (https://cakebytheocean.amsterdam)
zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van
deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de
gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Gebruik van informatie

Cake by the Ocean By Showpony streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele
informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid is samengesteld, staat Cake by the
Ocean By Showpony niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit
van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard
en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de informatie
kunnen geen rechten worden ontleend. Cake by the
Ocean By Showpony aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het
niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via
e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Cake
by the Ocean By Showpony en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Cake by the Ocean By Showpony garandeert niet dat e-mails die aan Cake by the Ocean By Showpony worden verzonden
(tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet
kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet
volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.
Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Cake by the Ocean By Showpony te corresponderen,
accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten
naar websites van derden. Cake by the Ocean By
Showpony heeft geen invloed op websites van derden en is niet
verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan.Cake by the Ocean By Showpony aanvaardt dan ook
geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites
van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechtenAlle
publicaties en uitingen van Cake by the Ocean By
Showpony zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag
niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd,
gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Cake by the Ocean By Showpony daar vooraf
schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.